Sơn Dương 5 năm thực hiện phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Thứ Tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021 - 18:12


Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm của Hội và BCH Hội CCB huyện đã có Nghị quyết chuyên đề về phong trào này. Để phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, huy động các nguồn lực, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp với các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tranh thủ các chính sách ưu tiên, hỗ trợ của Nhà nước đối với CCB.

 

Công trường khai thác đá xây dựng của CCB Bùi Đức Chinh, xã Tú Thịnh

 

Ban Chấp hành Hội CCB huyện tổ chức triển khai đến các cơ sở hội phát động phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tạo mọi điều kiện để hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp, theo hướng sản xuất kinh doanh hàng hóa, phát triển gia trại, trang trại, tổ hợp tác, công ty TNHH, doanh nghiệp do CCB làm chủ; thành lập và duy trì các Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi, tạo việc làm, thu hút lao động là CCB, con em CCB, làm động lực và nòng cốt cho công tác giảm nghèo.

 

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã khai thác được nhiều nguồn lực, phát huy được tiềm năng của CCB và nâng cao năng lực, kinh nghiệm làm kinh tế cho CCB.  Đến nay, Hội CCB huyện quản lý 132 Tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ 159 tỷ đồng, trong đó có 857 hội viên Hội CCB vay. Để giúp các hội viên thực hiện các dự án, phát triển trang trại, gia trại, Hội CCB huyện đã tạo điều kiện cho trên 1 nghìn lượt hội viên được lập dự án vay các nguồn vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. Các cấp hội cơ sở và các chi hội tiếp tục tìm nhiều giải pháp để xây dựng quỹ tự lập của hội từ hơn 3 tỷ đồng năm 2016 tăng lên 6 tỷ đồng năm 2021 để chi cho các hoạt động tình nghĩa, vừa giúp cho hội viên vay luân chuyển đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở. Với nhiều hình thức động viên, hướng dẫn, tập trung nguồn lực, tận dụng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và với tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Hội CCB toàn huyện đã phát triển được 305 mô hình CCB làm kinh tế giỏi các cấp. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh do hội viên CCB làm chủ có doanh thu từ 500 triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng/năm. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CCB luôn chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng, và giải quyết việc làm cho trên 600 lao động có thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Toàn huyện có 6 doanh nghiệp vừa và nhỏ do CCB làm chủ; 15 Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi với gần 300 hội viên; 3 HTX; 15 trang trại, 270 gia trại và có 487 hộ làm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thu hút hàng nghìn lao động ở địa phương.

 

Trang trại trồng dưa lưới của CCB Nguyễn Văn Sáu tại xã Kháng Nhật

 

Trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong 5 năm qua, hộ nghèo CCB đã giảm được 660 hộ, dự kiến tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2021 còn 1,8%; hộ có mức sống khá trở lên tăng lên 70% dự kiến cuối năm 2021. Toàn Hội có 327 chi hội  và 1 cơ sở hội không có gia đình CCB nghèo.

 

Hội CCB huyện Sơn Dương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên CCB xã Quyết Thắng

 

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo, đây chính là việc đột phá, đổi mới được Hội CCB huyện tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2016-2021. các cấp Hội CCB đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ triển khai xây dựng nhiều mái ấm đồng đội, tạo cơ hội và đòn bẩy để CCB an cư lạc nghiệp, khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hội  đã phối hợp với các ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội vận động cán bộ, hội viên CCB, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 451 triệu đồng. Trong 5 năm qua đã xóa 186 nhà tạm; hỗ trợ 18 nhà tình nghĩa cho CCB bằng nguồn ủng hộ. Ông Vũ Trung Thông, Chủ tịch Hội CCB huyện Sơn cho biết: Hội CCB huyện vận động hội viên cùng với các giải pháp hiệu quả quyết tâm từ nay đến năm 2025 sẽ đạt và vượt mức thu nhập bình quân đầu người mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Đến năm 2025, Hội không còn hộ nghèo CCB và hội viên CCB không phải ở nhà tạm. Hội lấy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên làm động lực để xây dựng hội vững mạnh.

 

 

Mô hình kinh doanh dịch vụ của CCB Lại Vi Quyết, thị trấn Sơn Dương

 

Trong 5 năm 2016 - 2021, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB trong huyện phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương Sơn Dương phát triển nhanh, bền vững.

Hải Đăng