Tuyên Quang triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 năm 2021 - 2022

Thứ Tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021 - 15:31


Từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022, tỉnh Tuyên Quang triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19, năm 2021 - 2022.

 

 

Tiêm phòng Covid -19 đợt này, tỉnh triển khai tiêm cho toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế, theo thứ tự 15 nhóm đối tượng ưu tiên. Toàn tỉnh phấn đấu thực hiện mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid -19 trong năm 2021; Trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid -19 đến hết quý I/2022; 100% nhân viên y tế trực tiếp tham gia tiêm chủng được đào tạo, tập huấn về an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19; Tỷ lệ người được tiêm chủng gặp sự cố bất lợi sau tiêm thấp hơn hoặc bằng ngưỡng an toàn được công bố của vắc xin phòng Covid -19; 100% trường hợp gặp sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng Covid -19 trong thời gian theo dõi tại cơ sở tiêm chủng (30 phút sau tiêm) được phát hiện và cấp cứu kịp thời; người được tiêm chủng được hướng dẫn và biết cách tự theo dõi và phát hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng.

PV