Sơn Dương tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 5 mở rộng

Thứ Tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021 - 10:49


Ngày 21-7, Huyện ủy Sơn Dương tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 5 (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Giang Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.  

 

       

Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 5 (mở rộng) 

 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND; cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các địa phương, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, Huyện Sơn Dương triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 2.774 tỷ đồng, bằng 41,6% kế hoạch; Tổng mức bản lẻ hàng hóa đạt 2.470 tỷ đồng đạt trên 53% kế hoạch huyện giao; tổng sản lượng lương thực đạt 43 nghìn tấn, đạt trên 48% kế hoạch; thu ngân sách đạt 140 nghìn 900 tỷ đồng, bằng 69,4% kế hoạch; duy trì 25 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế…Toàn huyện kết nạp được 65 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển Đảng chính thức cho 125 đảng viên dự bị; công tác kiểm tra giám sát được tăng cường.

 

     

Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 5 (mở rộng) 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung: Báo cáo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 và tập trung làm rõ những tiêu chí đạt thấp và đưa ra những giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm như: Thực hiện hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch; tập trung nguồn lực hoàn thành nông thôn mới nâng cao đối với xã Sơn Nam và đạt chuẩn nông thôn mới 2 xã Hợp Thành và Tú Thịnh; chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy theo quy định; thực hiên nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII); tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đối với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, lãnh đạo các xã, thị trấn, các cơ quan tập trung chỉ đạo quản lý chặc chẽ người từ vùng dịch về địa bàn và thực hiện tốt "thông điệp 5K + vắc xin".

 

PV


Tổng số: 1010 | Trang: 1 trên tổng số 101 trang  

Xem tin theo ngày:   / /