Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 7 năm 2021 - 15:08


Xã Phúc Ứng vừa phối hợp với Bưu điện huyện Sơn Dương tổ chức tuyên truyền cho trên 170 người dân của xã Phúc Ứng về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433 của Ủy ban dân tộc về giảm thẻ BHYT dân tộc.

 

       

 

Người dân xã Phúc Ứng được tuyên truyền, giới thiệu các chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua đó để người dân thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, giới thiệu về mức đóng, phương thức đóng và trọng tâm là các vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu khi có đủ điều kiện; đối tượng tham gia, quyền lợi, mức phí đóng khi tham gia BHYT hộ gia đình...

 

Qua buổi tuyên truyền, người dân có thể thấy bên cạnh những lợi ích thiết thực mà người tham gia BHYT có thể nhận được, bảo đảm tính nhân văn, tương trợ cộng đồng, nguyên tắc chia sẻ rủi ro ngay từ trong gia đình.Tham gia bảo hiểm y tế được xem là một chiếc phao cứu hộ, là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành, để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật; đồng thời chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Tại buổi tuyên truyên đã có 8 hội viên mua BHXH tự nguyện và 127 hội viên mua BHYT tự nguyện.

 

Thanh Nguyên