Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức phiên họp quý II, năm 2021

Thứ Ba, ngày 13 tháng 7 năm 2021 - 10:13


Ngày 13 - 7, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Sơn Dương tổ chức phiên họp quý II, năm 2021. Đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị.

 

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Sơn Dương đã chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, nhân viên đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, qua đó đạt được những kết quả khả quan. Tính đến ngày 30-6, toàn huyện đã huy động vốn của các tổ chức, cá nhân được 35 tỷ 318 triệu đồng, tăng 10 tỷ 419 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 6 tỷ 665 triệu đồng, doanh số cho vay đạt 105 tỷ 833 triệu đồng, với 2.478 lượt khách hàng được vay. Tổng dư nợ đến hết tháng 6 đạt trên 651 tỷ đồng.

 

      

Đại biểu thảo luận 

 

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến việc tăng cường huy động vốn từ các quỹ của cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội... tạo lập nguồn vốn bền vững để Ngân hàng triển khai cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Sơn Dương đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý III như: tiếp tục thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm chống dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tăng cường nâng cao vai trò, chất lượng bộ máy điều hành tác nghiệp Ngân hàng CSXH huyện hướng về cơ sở; triển khai thực hiện tốt kế hoạch tín dụng, tài chính năm 2021; trong đó tranh thủ tối đa sự hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng khi có thể, đồng thời chủ động khai thác, huy động các nguồn lực tại địa phương nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

 

Thanh Nguyên