Hội nghị tuyên truyền về Bình đẳng giới và kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021

Thứ Năm, ngày 8 tháng 7 năm 2021 - 14:40


Vừa qua, tại huyện Sơn Dương, Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ kiến thức pháp luật về Bình đẳng giới và kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2021. Tham gia tập huấn có trên 80 hội viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, thị trấn và 20 hội viên là Chi Hội trưởng Hội phụ nữ của xã Tú Thịnh, Phúc Ứng và thị trấn Sơn Dương.

 

       

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

 

Trong thời gian tập huấn các hội viên được truyền đạt các kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em cho các thành viên trong gia đình; Công tác phối hợp phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em; Kỹ năng tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách về giới, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội.

 

Thanh Nguyên