Giải ngân vốn thực hiện 2 dự án phát triển chăn nuôi tại huyện Sơn Dương

Thứ Năm, ngày 1 tháng 7 năm 2021 - 08:22


Ngày 30-6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải ngân 900 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện 2 dự án phát triển chăn nuôi.

 

Hội Nông dân tỉnh giải ngân vốn thực hiện dự án “Nuôi trâu sinh sản kết hợp cày kéo” tại xã Sơn Nam (Sơn Dương).

 

Theo đó, dự án “Nuôi trâu vỗ béo” tại xã Trường Sinh với số vốn 500 triệu đồng giúp cho 10 hộ nông dân vay trong 24 tháng. Dự án “Nuôi trâu sinh sản kết hợp cày kéo” tại xã Sơn Nam với số vốn 400 triệu đồng, giúp cho 10 hộ nông dân vay trong 36 tháng. Mức phí vay chung đối với các hộ vay là 0,7%/tháng (8,4%/năm). Việc giải ngân vốn giúp hội viên nông dân tiếp cận được nguồn vốn nhanh, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển hàng hoá tại địa phương.