Thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Hai, ngày 28 tháng 6 năm 2021 - 08:42


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang đã triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Cuộc thi được trực tuyến trên mạng internet theo 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 1/7 đến ngày 10/7; đợt 2 từ ngày 11/7 đến ngày 20/7; đợt 3 từ ngày 21/7 đến ngày 30/7/2021. Mỗi đợt thi, Ban tổ chức đưa ra 30 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung tìm hiểu về những kết quả cơ bản đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới; những nội dung cơ bản cốt lõi về tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII được nêu trong Báo cáo Chính trị của BCH TW Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mỗi câu hỏi có 3 đáp án, trong đó có 1 đáp án đúng. Người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử Tuyên Quang và Báo Tuyên Quang điện tử để làm bài thi. Kết thúc 3 đợt thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức tổng kết và trao giải cho các cá nhân đạt giải các đợt thi.

PV
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 16.638 views


Tổng số: 311 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  

Xem tin theo ngày:   / /