Hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm ở huyện Sơn Dương

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020 - 11:06


Thời gian gần đây, công tác giải quyết việc làm ở huyện Sơn Dương đã được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, số lao động được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động hàng năm đều tăng, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

 

Trên địa bàn huyện Sơn Dương có cụm Công nghiệp Phúc Ứng được thành lập từ năm 2019 đến nay đã thu hút được 10 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 1 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 7 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư 542 tỷ đồng; 3 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng mức đầu tư 478 tỷ đồng. Đã có 3 dự án đi vào hoạt động sản xuất, 3 dự án đang xây dựng dự kiến hoạt động năm 2020 và 4 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Các dự án tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, từng bước nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

 

        

Công nhân làm việc tại Nhà máy giày da Phúc Sinh tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng

 

Huyện Sơn Dương xác định giải quyết việc làm, giảm nghèo là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chính vì vậy Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn". Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong những năm qua công tác giải quyết việc làm tăng thu nhập cho lao động địa phương đạt được những kết quả đáng khích lệ, chỉ tính riêng trong 11 tháng năm 2020, mặc dù phải dãn cách xã hội do phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng huyện Sơn Dương đã tạo việc làm mới cho 4.949 người, đạt 104% kế hoạch, trong đó số lao động đi làm việc ở nước ngoài 62 người, bằng 77,5% kế hoạch. 

 

Trong năm 2021, huyện Sơn Dương tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách tạo việc làm mới và giải quyết việc làm, chú trọng xuất khẩu lao động, đặc biệt chú trọng các chính sách nâng cao tính chuyên nghiệp và trình độ tay nghề của người lao động. Tăng cường quản lý nhà nước trong giải quyết việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin về thị trường lao động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giới thiệu việc làm. Phối hợp có hiệu quả với các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động tại địa phương, phấn đấu trong năm 2021 giải quyết việc làm mới cho 4.750 lao động.

 

Thanh Nguyên