Sơn Dương khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2020 - 10:30


Ngày 28-6, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Sơn Dương tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2019. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Sơn Dương.

 

Đại biểu dự khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

 

Tham gia kỳ thi tuyển có 320 thí sinh tham gia thi vòng 1 bậc tiểu học và bậc THCS thi tuyển vào các vị trí giáo viên tiểu học hạng 4 dạy văn hóa, dạy Tin học, Tiếng Anh; Thư viện viên hạng 4, giáo viên THCS hạng 3 dạy âm nhạc. Thí sinh tham gia thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần; phần 1 kiến thức chung 60 câu hỏi về Pháp luật  viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; phần 2 thi ngoại ngữ Tiếng Anh với 30 câu hỏi. Vòng 2 đối với những thí sinh thi đạt vòng 1 sẽ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với hình thức thi viết, nội dung thi kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 

Thí sinh tham gia thi tuyển

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Sơn Dương tổ chức kỳ tuyển dụng đảm bảo công bằng, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả trúng tuyển sẽ là những người có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức để bổ xung biên chế vào các vị trí cần tuyển dụng các trường học nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo của huyện.

PV


Tổng số: 545 | Trang: 1 trên tổng số 55 trang  

Xem tin theo ngày:   / /