Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Thiện Kế

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020 - 17:51


Ngày 27-6, tại xã Thiện Kế, đồng chí Hoàng Đại Phong, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương đã tới thăm, trao tiền hỗ trợ, nghiệm thu và bàn giao nhà “ Đại đoàn kết” cho hộ nghèo.

 

Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện Sơn Dương Hoàng Đại Phong trao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chị Bùi Thị Tình, thôn Thiện Phong, xã Thiện Kế

 

Năm 2020, quỹ “ vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ 6 hộ nghèo ở thôn Phố Dò, Xóm Đá, Thiện Phong, Làng Sinh của xã Thiện Kế có nhà ở tạm, nhà dột nát xây dựng nhà ở mới, mỗi hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng. Đến nay, đã có 4 nhà hoàn thành xây dựng nhà ở. Đây là hoạt động thiết thực của Ủy Ban MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở trích quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà “Đại đoàn kết” ở các xã đăng ký về đích nông thôn mới hàng năm, giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã.

PV